newcialisonline.net
1505003_c_1_50564-004114-83565df240b3d5da1e087a70d222fad2

სპარჟა მწვანე

გაყინული სპარჟა 2.5კგ
შემადგენლობა: სპარჟა
შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზეპროდუქტის აღწერა

გაყინული სპარჟა 2.5კგ
შემადგენლობა: სპარჟა
შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზე

Product Reviews
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Write a Review

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

დაგვიკავშირდით

G I E S საქართველოს იმპორტ ექსპორტის სერვისი

დირექტორები:

ტელ:    574 17 22 88 პაატა შენგელია

           571 71 36 36  კახაბერი ძოწენიძე

 

ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

გალერეა