newcialisonline.net
660x440_0x59f91261_12403440951384423044

შტოში

შეამდგენლობა: შტოში
კვებითი ღირებულება 100გრ-ზე: ცილა 0.92გ,                                                                                                                        ნახშირწყალი 7,9გ, ცხიმი 0.1გ,
ენერგეტიკული ღირებულება:  30კკლ,
შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზე                                                                                                                                მომწოდებელი:  GIES                                                                                                             შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზე                                              
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი

გვაქვს 400გრ-იან და 2,5კილოგრამიან დაფასოებებშიპროდუქტის აღწერა

შეამდგენლობა: შტოში
კვებითი ღირებულება 100გრ-ზე: ცილა 0.92გ,                                                                                                                        ნახშირწყალი 7,9გ, ცხიმი 0.1გ,
ენერგეტიკული ღირებულება:  30კკლ,
შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზე                                                                                                                                მომწოდებელი:  GIES                                                                                                             შენახვის ვადა: იხილეთ შეფუთვაზე                                              
მწარმოებელი ქვეყანა: პოლონეთი

გვაქვს 400გრ-იან და 2,5კილოგრამიან დაფასოებებში

Product Reviews
List of the comments:
No comments have been posted yet.
Write a Review

Give your advice about this item:

Username:
E-mail:

დაგვიკავშირდით

G I E S საქართველოს იმპორტ ექსპორტის სერვისი

დირექტორები:

ტელ:    574 17 22 88 პაატა შენგელია

           571 71 36 36  კახაბერი ძოწენიძე

 

ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

გალერეა